lừa đảo trả góp

Nhân viên công ty biến 37 khách hàng thành... con nợ

Linh dùng 37 bộ hồ sơ của khách hàng, thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký để vay tiền công ty, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.