lựa chọn khiên cưỡng

Những lựa chọn khiên cưỡng

Bóng đá đôi khi là thế. HLV thích anh A nhưng cuối cùng phải chọn anh B vì những lý do ngoại cảnh. Để rồi, kẻ đóng thế vĩ đại B lại là người mang linh hồn đội bóng.