lĩnh vực điện ảnh

Điện ảnh Việt: TÌm cơ hội trong thách thức

Thị trường điện ảnh Việt Nam nếu không phải vướng vào đại dịch COVD-19 thì đang ngày càng sôi động, chứa đựng nhiều cơ hội sáng tạo cho các nhà làm phim. Tuy nhiên, làm thế nào để thu gần được khoảng cách trong quan điểm giữa các nhà làm phim độc lập và cơ quan quản lý, hội đồng duyệt phim?...

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

Ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Tạ Quang Đông đã ký quyết định ban hành kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh.