lễ dựng nêu

Tổ chức lễ dựng nêu ngày Tết trong Đại nội Huế

Sáng 11/2 (tức 23 tháng Chạp), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức nghi lễ thượng nêu (lễ dựng cây nêu) theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào ngày Tết Nguyên đán.