lấy ý kiến nhân dân

Chỉ nên có một bộ SGK thống nhất, có chính sách phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp sư phạm

Là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp thứ 31 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thảo luận về báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), chiều 21-2.


Dành 3 tháng để lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 5/1/2015 và kết thúc vào ngày 5/4/2015.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến lần đầu vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).