lập 15 chốt

Quảng Nam lập 15 điểm chốt chặn kiểm soát tuyến biên giới Việt - Lào

Ngoài cửa khẩu chính Nam Giang và cửa khẩu phụ Tây Giang, nhiều con đường tiểu ngạch, lối tắt, lối mòn,… cũng được lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam cắm chốt kiểm soát.