lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston

Mỹ ép Trung Quốc đóng cửa Lãnh sự quán ở Houston

Washington đã yêu cầu Bắc Kinh đóng cửa một trong 5 lãnh sự quán của nước này tại Mỹ, cụ thể là cơ quan đại diện của Trung Quốc ở Houston, Texas.