lăng mộ bà Tài Nhân - vợ vua Tự Đức

Di dời lăng mộ vợ vua Tự Đức vì... "không phải là nhân vật lịch sử"1

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Thừa Thiên- Huế cho rằng, lăng mộ bà Tài Nhân - vợ vua Tự Đức không có giá trị văn hóa, thẩm mỹ, kiến trúc tiêu biểu, bà Tài Nhân không phải là nhân vật lịch sử nên Sở thống nhất chủ trương di dời...