lẩn tránh thuế

Nhiều biện pháp ngăn chặn hành vi lẩn tránh phòng vệ thương mại

Theo Bộ Công Thương, thời gian qua, có hiện tượng khi bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp sản xuất chịu ảnh hưởng tìm cách khắc phục bằng việc chuyển sản xuất ra khỏi nước/nền kinh tế bị áp dụng biện pháp.

Hàng Việt Nam trước nguy cơ gia tăng các vụ kiện lẩn tránh thuế

“Phòng vệ thương mại (PVTM) hiện đang “nóng” trên thế giới. Những năm trước, trung bình mỗi năm có gần 10 vụ việc PVTM các nước áp dụng đối với Việt Nam, nhưng khoảng 5 năm gần đây con số tăng lên 13-14 vụ việc.