lần thứ XIII

Sơ kết tháng cao điểm bảo vệ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/1, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết một tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Gắn biển hai công trình dầu khí chào mừng ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Petrovietnam cùng  Vietsovpetro đã tổ chức thành công Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Dự án xây dựng giàn Đầu giếng BK-21” của Vietsovpetro và “Dự án Giàn xử lý Trung tâm SV-CPP” của PTSC.

Đảm bảo ANTT đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 30-10, Phiên họp thứ nhất Tiểu ban An ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra tại TP Hà Nội.