lấn chiếm trái phép

Kì cuối: Phát huy sức mạnh lòng dân

Lòng dân luôn là “thước đo” quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đối với lực lượng CAND, sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011, tập 7, tr. 270).

Buộc dừng toàn bộ hoạt động tại dự án “Nha Trang Sao”

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 9-9 cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu dừng mọi hoạt động tại dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao do Công ty CP Nha Trang Sao làm chủ đầu tư để xử lý vi phạm.