lái tàu Lê Minh Phú

Truy tặng Huân chương dũng cảm cho lái tàu Lê Minh Phú

Theo tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt nam, vào ngày 7/5, tại TP Đà Nẵng, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng đã thực hiện nghi Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm của Chủ tịch Nước cho lái tàu Lê Minh Phú.