kỷ vật liệt sĩ

Người sưu tầm kết nối quá khứ với hiện tại

“Nhận quà” là tên status bà Nguyễn Thị Tiến khoe trên trang facebook cá nhân. Đó là 107 bài báo viết về hoạt động sưu tầm kỷ vật liệt sĩ của bà được cháu gái một liệt sỹ gửi tặng.