kỷ vật chiến tranh bảo vệ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt

Tiếp nhận kỷ vật bảo vệ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt

Ngày 20-12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật bảo vệ cho đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt do Đại tá Phạm Thi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh trao tặng.