kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Thi vào lớp 10 được hưởng mức ưu tiên cao nhất là 1,5 điểm

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019, nếu học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. Mức ưu tiên cao nhất năm nay tại Hà Nội là 1,5 điểm.