ký kết giao ước thi đua

Cụm thi đua số 3 ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Ngày 28/2, tại Hòa Bình, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020.