ký giao ước

Cụm thi đua số 4 ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019

Ngày 11-3-2019, tại tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua số 4 gồm Công an các tỉnh: Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương tổ chức Ký giao ước thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2019.

Thanh tra các Bộ, ngành Khối II: Ký giao ước thi đua năm 2016

Sáng 22-3, tại Hà Nội, Thanh tra các Bộ, ngành Khối II (Khối Nội chính và Kinh tế Tổng hợp) tổ chức Hội nghị Ký giao ước thi đua năm 2016.

LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc TW ký kết giao ước thi đua 2016

Ngày 20-12, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua 2016.