kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên

SEA Games 28: Chờ cú hích!

Việc những môn cơ bản của Olympic như điền kinh, bơi lội, đấu kiếm… thắng lớn tại SEA Games 28 đã cho thấy sự đầu tư đúng hướng của ngành Thể thao thời gian qua. Quan trọng hơn, những kết quả đã đạt được, chắc chắn sẽ tạo cú hích cho sự phát triển của thể thao thành tích cao, vốn không được quan tâm đúng mức thời gian qua.