kinh nghiệm đi máy bay

Ngủ trong khi máy bay cất, hạ cánh có thể bị điếc (?)

Khi máy bay cất cánh hay hạ cánh, áp suất không khí trong cabin sẽ thay đổi nhanh chóng theo độ cai và tạo áp lực lên màng nhĩ, gây tổn thương ở tai...