kim ngạch xuất nhập khẩu

Ngành xuất nhập khẩu hàng hóa tìm hướng đi mới

Trước diễn biến dịch bệnh nCoV, dự báo sẽ tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và xuất nhập khẩu nói riêng, theo đó, việc đánh giá những mặt hàng đã, đang và sẽ bị ảnh hưởng việc đưa ra các giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong công tác thúc đẩy xuất nhập khẩu là việc làm cấp thiết hiện nay.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 104,45 tỷ USD trong 4 tháng

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4-2016 (từ 16-4-2016 đến 30-4-2016) đạt 13,86 tỷ USD.

Năm 2015 kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 327,76 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch XNK của cả nước năm 2015 đạt 327,76 tỷ USD, tăng 10%, tương ứng tăng 19,69 tỷ USD năm 2014.

Xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 257 tỉ USD

Tính đến hết ngày 15/10, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 257,46 tỉ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhập siêu

Tổng cục Hải quan cho biết, quý I/2015, TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là địa bàn có giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước (xuất khẩu đạt 6,882 tỷ USD và nhập khẩu 7,28 tỷ USD). Đầu tàu kinh tế này cũng nhập siêu gần 400 triệu USD.

Hải quan TP Hồ Chí Minh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Anh

Năm 2018, đầu tư thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh đã tăng 2 con số; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt - Anh đạt 6,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 5,7 tỷ USD và nhập khẩu 1 tỷ USD.

Đến 15-2, kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 33,38 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết ngày 15-2-2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 33,38 tỷ USD, giảm 19,4% (tương ứng giảm 8,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. 

Nhập siêu 3,76 tỷ USD trong 8 tháng

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 8/2015 đạt 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% tương ứng tăng 24,83 tỷ USD so với 8 tháng/2014.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt gần 101,5 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4 năm 2015 (từ 16/4 đến 30/4) đạt 13,07 tỷ USD, giảm 3,5% tương ứng giảm 477 triệu USD, so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 4/2015.

Tính đến 15/4: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 88,4 tỷ USD

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 4 (từ 1/4 đến 15/4) đạt 13,54 tỷ USD, giảm 11,7% so với nửa cuối tháng 3.

Xuất siêu sang Mexico đạt 180 triệu USD trong quý I

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, kết thúc quý I năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Mexico ước đạt 360 triệu USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 272 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ 2014 và xuất siêu gần 180 triệu USD. Kết quả này đạt 24% so với kế hoạch năm.

15 ngày đầu năm 2015, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 12,11 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong kỳ 1 tháng 1/2015 (từ 1/1 đến 15/1) đạt 12,11 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Năm 2014, Việt Nam xuất siêu gần 2,14 tỷ USD

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 12/2014 (từ ngày 16/12/2014 đến 31/12/2014) đạt gần 14,78 tỷ USD. Trong đó, XNK của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 8,68 tỷ USD.

Kim ngạch 2 chiều Việt - Ấn đạt 5,15 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam-Ấn Độ 11 tháng năm 2014 đạt 5,15 tỷ USD tăng trưởng 8,37% so với cùng kỳ năm 2013.
« Trước1 2