kim ngạch nhập khẩu

Việt Nam nhập siêu 3 tỷ USD trong 4 tháng

Vẫn tiếp tục đà tăng trưởng, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 13,8 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng 3 và tăng 6,6% so với tháng 4 năm ngoái.

Ngành Hải quan thu ngân sách Nhà nước đạt 54.600 tỷ đồng trong 3 tháng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, ước thu ngân sách Nhà nước của toàn ngành Hải quan trong 3 tháng đầu năm 2016 đạt 54.600 tỷ đồng, bằng 20,22% dự toán, giảm 12,35% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất siêu 676 triệu USD trong 2 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2016 đạt 46,69 tỷ USD, giảm 1,5% tương ứng giảm 701 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015.

Cả nước nhập khẩu 66,17 tỷ USD trong 5 tháng

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 14,4 tỷ USD, đã đưa kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước khoảng 66,17 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Hải quan thu ngân sách Nhà nước hơn 82 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu ngân sách Nhà nước của toàn ngành Hải quan trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt khoảng 81.300 đến 82.300 tỷ đồng, đạt 31,2 - 31,6% so với dự toán năm 2015, và tăng 8,4 - 9,85% so với cùng kỳ năm 2014.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện tăng 15,3%

Theo tin từ Bộ Công Thương, mặt hàng đứng đầu trong kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ nhiều năm nay cùng với dệt may, 2 tháng đầu năm 2015, nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt.