kiệt quệ

Nỗi đau chồng chất ở làng cá bè La Ngà

Chỉ sau một đêm hạ tuần tháng 5-2019, bao nhiêu mồ hôi, công sức và tài sản của người dân làng bè La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) trôi theo dòng nước. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, gần 1.000 tấn cá chết trắng mặt sông, cuốn theo bao nhiêu dự định mà hàng trăm hộ dân làng bè ấp ủ...

Kiệt quệ vì chồng chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Anh Tuyển bị TNGT dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu, xương hộp sọ phải tách ra để nuôi riêng. Gia đình anh rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những “Mạnh Thường Quân” để được cứu chữa kịp thời mong tìm lại sự sống.

Mặn đắng nước mắt làng bè

Chỉ sau một đêm, bao nhiêu công sức và tài sản của người dân làng bè La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) như trôi theo dòng nước. Gần 1.000 tấn cá chết nổi trắng mặt sông, cuốn theo bao nhiêu ước mơ mà hàng trăm hộ dân nghèo tại làng bè này ấp ủ.