kiến trúc cổ

Khám phá những kiến trúc đền chùa độc đáo nhất trên thế giới

Chùa Đá Vàng ở Myanmar, chùa Asakusa Kannon ở Nhật Bản, chùa That Luang ở Lào hay Angkor Wat ở Camphuchia là những công trình kiến trúc cổ độc đáo nhất trên thế giới…

Công bố kết quả nghiên cứu mới về kiến trúc cổ Việt Nam thời Lý - Trần

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu Kinh thành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện kiến trúc Việt Nam thời Lý - Trần qua tư liệu khảo cổ và sử liệu”, nhằm công bố một số kết quả nghiên cứu mới trong 5 năm 2011 - 2016 dưới nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận dựa trên cơ sở các nguồn tư liệu khảo cổ và sử liệu.