kiên quyết xử lý nghiêm

Đình chỉ công tác 4 cán bộ bị tố "làm luật"

Trong trường hợp phát hiện công chức sai phạm, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.