kiện chống bán phá giá

Doanh nghiệp cần chủ động để tránh bị kiện tại thị trường xuất khẩu

Trong quá trình theo đuổi vụ kiện chống bán phá giá, doanh nghiệp cần nghiên cứu đến những chiến lược mang tính đối sách, đến vấn đề phản ứng, những vấn đề tạo ra yếu tố công bằng về mặt chung trên vụ kiện, giúp duy trì mức thuế ổn hơn trong các kỳ xem xét hành chính.

Ấn Độ công bố kết luận điều tra chống bán phá giá đối với gỗ tấm Việt Nam

Ấn Độ đã ra kết luận tam thời cho thấy gỗ tấm nhập từ Việt Nam vào nước này bị tính toán biên độ phá giá từ 5%- 40%.