kiểm điểm nghiêm túc

Kiểm điểm nghiêm túc, dân chủ, cầu thị theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngày 13-2, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang năm 2016; đề ra kế hoạch hành động năm 2017.