khu di tích Thành cổ Hà Nội

Đảm bảo thực hiện cam kết với UNESCO về quản lý Hoàng thành Thăng Long

Để thực hiện đầy đủ các cam kết với UNESCO, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND TP Hà Nội tiếp nhận, quản lý phần diện tích còn lại của Khu di tích Thành cổ Hà Nội.