không lắp đặt

Sẽ tạm dừng hoạt động những trạm không lắp thu phí một dừng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên ngày 5-10, về vấn đề lắp thu phí không dừng và xung quanh việc giảm giá vé tại trạm BOT giao thông.