không gây ô nhiễm

Người dân cần đồng thuận trong việc xây dựng lò đốt rác Đại Nghĩa

Các cơ quan chức năng khẳng định lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa không ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Do đó, người dân cần đồng thuận để dự án lò đốt rác Đại Nghĩa được triển khai đúng kế hoạch.

Đối thoại với người dân về lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa

Trước việc người dân còn tỏ ra băn khoăn về dự án lò đốt rác thải sinh hoạt Đại Nghĩa, chính quyền huyện Đại Lộc cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tổ chức đối thoại với người dân.