không dùng

Những lợi ích không thể bỏ qua của thanh toán không dùng tiền mặt

Với đúng tinh thần "ích nước lợi nhà", các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây thực sự là tương lai của nền kinh tế số, quốc gia số.