khơi nguồn ý tưởng

Kỳ vọng vào việc hiện thực hóa các ý tưởng của WEF ASEAN

“Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) là nơi khởi nguồn nhiều ý tưởng và sáng tạo mang tầm chiến lược toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác, hiện thực hóa các ý tưởng trong hội nghị. Việt Nam mong muốn cùng WEF thúc đẩy đối thoại, tăng cường đối tác vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh.