khoán mức

Từ 1-5, khoán xe công mức 19,8 triệu đồng/tháng

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1-5 thành phố sẽ thực hiện cơ chế khoán kinh phí sử dụng ôtô phục vụ công tác chung đối với 5 đơn vị, gồm Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính, Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND quận Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.