khóa X

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về công tác kiểm tra, giám sát

Chiều 12-9, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược

Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khai mạc Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ 12, khóa X

Ngày 26-11, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 12, khoá X đã khai mạc tại Hà Nội.