khai quật hài cốt

Hàn-Triều cùng khai quật hài cốt binh sĩ ở chảo lửa Daema-ri trong Chiến tranh

Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên hôm 8-9 thống nhất nguyên tắc bắt đầu khai quật khu mộ chung của các binh sĩ chết trong Chiến tranh Triều Tiên ở xã Daema-ri, Cheorwon, tỉnh Gangwon.