khách đoàn du lịch Trung Quốc

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khách đoàn du lịch Trung Quốc

Tổng cục Du lịch vừa có Văn bản số 519/TCDL-LH về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đón khách du lịch Trung Quốc tại Nha Trang.