khả năng dịch chuyển

Tăng cường khả năng dịch chuyển sinh viên quốc tế trong khối Asean

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tại Khu vực Đông Nam Á (Share) thuộc Liên minh châu Âu đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ 3 trong chuỗi đối thoại chính sách thuộc dự án Share.