khả năng cạnh tranh

“Lấp đầy khoảng trống thể chế” để hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII lần này, một nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận là tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân".

Hội nghị phát triển bền vững ngành Cà phê Việt Nam

Ngày 11/3, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đã phối hợp cùng với tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Phát triển bền vững ngành Cà phê Việt Nam. Ông Cao Đức Phát, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị.

Tăng cường khả năng dịch chuyển sinh viên quốc tế trong khối Asean

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) và Dự án Hỗ trợ giáo dục đại học tại Khu vực Đông Nam Á (Share) thuộc Liên minh châu Âu đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ 3 trong chuỗi đối thoại chính sách thuộc dự án Share.