kết nối internet bị chậm

Hoàn tất sửa chữa cáp quang biển APG vào cuối tuần này

Tập đoàn VNPT cho biết, dự kiến trong hai ngày 6, 7-1, cáp quang biển APG sẽ được sửa chữa, khôi phục hoàn toàn dung lượng.