kênh phát hành

Mua sách lớp 1 qua “kênh” phát hành nhà trường: Nhập nhằng “làm khó” phụ huynh

Khi mua SGK lớp 1 qua “kênh” phát hành tại các trường học, phụ huynh phải “cõng” thêm nhiều sách bỗ trợ, sách tham khảo và đồ dùng học tập khác với giá bán lên tới hơn 800 nghìn đồng. Điều này đã khiến dư luận xã hội bất bình, phụ huynh học sinh bức xúc ngay từ đầu năm học mới.