kèn cựa

Cần tránh tư tưởng nể nang, “giữ an toàn”, kèn cựa cục bộ

Ngày 3-7, tiếp tục chương trình làm việc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc thảo luận về dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị và nội dung chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.