kế hoạch đầu tư

Bất chấp COVID-19, 72% doanh nghiệp Đức vẫn tiếp tục đầu tư tại Việt Nam

72% doanh nghiệp Đức tại Việt Nam vẫn tiếp tục kế hoạch đầu tư tại Việt Nam và 27% trong số họ sẽ tuyển thêm nhân sự. 

Xây dựng quỹ lương hưu cho bản thân, tại sao không?

Khi về hưu, người lao động phải trải qua nhiều thay đổi về vật chất và tinh thần. Với nhiều gia đình, lương hưu từ bảo hiểm xã hội không còn đủ để duy trì mức sống cơ bản. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng một quỹ lương hưu cá nhân hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.