itu digital world

Triển lãm Thế giới số quy mô toàn cầu lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Hội nghị và Triển lãm Thế giới số (ITU Digital World) 2020 là sự kiện quy mô toàn cầu do Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) và Việt Nam đồng tổ chức sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20 đến 22-10.

ITU Digital World 2020 to be held in Hanoi

The ITU Digital World 2020, a global platform for accelerating innovations in information and communication technology (ICT), will take place in Hanoi, Vietnam, from September 6 – 9.