internet Việt Nam ảnh hưởng

Internet Việt Nam chịu ảnh hưởng vì cáp quang biển AAG sửa chữa

Tuy nằm trong kế hoạch sửa chữa cáp quang biển AAG đang thực hiện theo kế hoạch nhưng việc này khiến tốc độ đường truyền quốc tế của internet tại Việt Nam chịu ảnh hưởng.