in ấn đình trệ

Tin tặc tấn công hệ thống xuất bản báo chí tại nước Mỹ

Một loạt cơ quan báo chí, truyền thông của nước Mỹ đã bị ảnh hưởng hoạt động xuất bản sau khi bị tin tặc tấn công mạng vào ngày hôm qua 29-12.