hủy lệnh bắt

Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo trước Quốc hội

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) đã không phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp hơn 310 trường hợp; hủy quyết định tạm giữ, yêu cầu trả tự do cho 385 người; hủy quyết định tạm giữ, không phê chuẩn gia hạn tạm giữ gần 800 người.