hướng vào vịnh bắc bộ

Biển Đông lại xuất hiện Áp thấp nhiệt đới

Trong khi bão số 6 chỉ vừa mới suy yếu và vẫn còn gây ra ảnh hưởng mưa to tại nhiều tỉnh miền Trung thì Biển Đông lại tiếp tục xuất hiện thêm Áp thấp nhiệt đới với đường đi hướng về vịnh Bắc Bộ và được dự báo đang mạnh lên.