hướng vào trung quốc

Bão số 3 đã hình thành trên Biển Đông

Hiện tại, Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trên Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão tiếp tục di chuyển vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Trung Quốc, khả năng mạnh lên thành bão

Theo dự báo, hiện tại áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.