hợp thức hóa cho vay

Lời khai của nguyên chủ tịch ngân hàng Đại Tín Hoàng Văn Toàn

Quá trình xét hỏi tại toà, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Tín - Hoàng Văn Toàn không thừa nhận sai phạm. Bị cáo Toàn cho rằng hành vi của mình là không vi phạm pháp luật.