hồi kỳ

Tuổi thơ và những ngày đầu tham gia cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh

Báo CAND xin trân trọng giới thiệu phần tiếp theo trích từ cuốn hồi ký “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh”.