hoạt động phối hợp

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trên tuyến biên giới

Ngày 26-4, tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cơ quan liên ngành hai nước Việt Nam - Trung Quốc (gồm Bộ Công an, cơ quan thường trực và các đơn vị liên quan của hai nước Việt Nam – Trung Quốc) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Hiệp định về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người (PCMBN), giai đoạn 2011- 2015.

Ly kì những chuyên án "săn" tội phạm ngoại vùng biên ải

Những cuộc vây giáp ngoạn mục, bắt giữ thành công các đối tượng người Trung Quốc phạm tội nghiêm trọng, lẩn trốn ở Việt Nam… có khi chỉ bắt nguồn từ một cuộc điện thoại trao đổi thông tin giữa sỹ quan liên lạc hai nước hay từ một công văn được gửi đến từ Cục Công an Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).